Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất hiện nay, tuy nhiên tại Việt Nam, các hộ sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu để quản trị ...