Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Một số điểm mới của Luật các Tổ chức tín dụng

Ngày 18/01/2024 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) và Luật này chính thức bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2024. Dưới đây là một số điểm mới của Luật Các TCTD năm 2024. ...