Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Cần hỏi về các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ

Họ và tên: Lê Anh Đức
Địa chỉ: An Giang
Số điện thoại: 098345643535
Email: anhduc@yahoo.com
Ngày gửi: 3/24/2009 6:03:27 PM
Nội dung: Mong ban biên tập cung cấp cho tôi các thông tin cần thiết về các sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ

 

Trả lời: Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là những sản phẩm bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như: - Sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ là những sản phẩm bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. - Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ là những sản phẩm bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm - Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp là những sản phẩm bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ - Sản phẩm bảo hiểm trọn đời là những sản phẩm bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó. - Sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ là những sản phẩm bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bạn thân mến, tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là bạn đã có được sự yên tâm phần nào về tài chính cho bạn hay thể hiện trách nhiệm đối với người thân của bạn trong trường hợp rủi ro không may ập đến. Những sản phẩm mang tính tích luỹ sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đang được cung cấp và bạn có thể gọi điện tới 1 trong số 11 công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, từ đó bạn sẽ được tư vấn để chọn lựa cho mình sản phẩm phù hợp nhất. Thân ái./.