Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Hội nghị Đinh phí Việt Nam 2020

Ngày 18/12, tại khách sạn Grand Saigon TP.HCM, Hội nghị Định phí Việt Nam 2020 (Vietnam Actuarial Conference 2020) sẽ được tổ chức với chủ đề “Bình thường mới, Cơ hội tới” (New Normal, New Opportunities). ...

Câu hỏi và Trả lời tại Hội thảo ISJ Webinar

Hội thảo ISJ Webinar do Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản và Viện Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản PNTNB tổ chức từ ngày 9-20/11/2020. ...