Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hỏi về luật bảo hiểm

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tâm
Địa chỉ: Trường mẫu giáo Đức Bình Tây - Sông Hinh - Phú Yên
Số điện thoại: 01686564504
Email: nguyenhongtam123@gmail.com
Ngày gửi: 10/14/2009 10:08:31 AM
Nội dung:

Mong ban biên tập cung cấp cho tôi biết về hợp đồng bảo hiểm được chăm sóc đặc biệt là loại hợp đồng gì? Nếu như chúng tôi không thể tham gia đóng phí bảo hiểm theo hợp đồng được nữa vì một điều kiện lý do nào đó thì có được chấm dứt hợp đồng giữa chừng không? Nếu chấm dứt thì có được nhận lại số tiền đã đóng vào không?

Trả lời: Hợp đồng bảo hiểm được chăm sóc đặc biệt hiểu nôm na là bạn tham gia sản phẩm mà có mức chi trả cao khi phải nằm viện. Với quyền lợi hỗ trợ của sản phẩm đó, bạn có thể yên tâm lựa chọn những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất cho mình.Về việc bạn không tham gia đóng phí bảo hiểm nữa, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đình chỉ thực hiện hợp đồng. Khi đó, nếu thời gian bạn đã đóng phí là dưới 2 năm thì bạn không có quyền đòi lại khoản phí đã đóng, nếu bạn đã tham gia đóng phí được từ 2 năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả lại cho bạn giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm (theo điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm). Bạn có thể liên hệ thêm với mình qua địa chỉ <A href="mailto:khuchoangduy@gmail.com">khuchoangduy@gmail.com</A>  Thân chào bạn./.