Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo “Tăng cường độ tin cậy và tính bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ”

Từ ngày 9/11 đến ngày 20/11/2020, thông qua ứng dụng Webinar, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Phi Nhân thọ Nhật Bản và Viện bảo hiêm phi nhân thọ Nhật Bản đã phối hợp tổ chức hội thảo “Tăng cường độ tin cậy và tính bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ”.

Hội thảo “Tăng cường độ tin cậy và tính bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ” Hiệp hội Phi Nhân thọ Nhật Bản

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) và Hiệp hội bảo hiểm Phi nhân thọ Nhật Bản (HHBHPNTNB) đã có mối quan hệ hợp tác từ khi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam mới được thành lập. Năm 2009, mối quan hệ đó được đánh dấu bằng Biên bản hợp tác và kể từ đó đến nay cả hai Hiệp hội đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Hàng năm, HHBHPNTNB phối hợp cùng với Trường đào tạo bảo hiểm Nhật Bản tổ chức hai khóa học trung và cao cấp về bảo hiểm phi nhân thọ và tài trợ cho 68 cán bộ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam từ năm 1994 đến nay (tài trợ học phí, ăn ở tại Nhật Bản). Ngoài ra, HHBHPNTNB còn phối hợp với HHBHVN tổ chức 5 chương trình hội thảo hải ngoại (Oversea Seminar) tại Việt Nam (được tài trợ bởi HHBHPNTNB) về các lĩnh vực trong bảo hiểm phi nhân thọ.