Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chi hỗ trợ nhân đạo tại Lạng Sơn

Ngày 20/7/2022, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Lạng Sơn.

Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chi hỗ trợ nhân đạo tại Lạng Sơn Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Trường Cung

Tại UBND phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Đoàn Thị Tư, địa chỉ tại Khòn Háng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và gia đình nạn nhân Trần Văn Kim ở địa chỉ 12 Ngô Sỹ Liên, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.

Cùng ngày, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Trường Cung, địa chỉ tại Thôn Bản Tẳng, xã Bằng Khánh (nay là xã Khánh Xuân), huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Tại UBND xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân theo quy định.

Ba trường hợp nạn nhân nêu trên đều tử vong do tai nạn giao thông, không xác định được xe gây tai nạn./.

Hoàng Yên