Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
BIC và TMT ký kết hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc

Nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ, ngày 01/04/2021, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) đã long trọng tổ chức Lễ ký hợp đồng bảo ...

BIC khởi động dự án tư vấn chuyển đổi số

Nhận định việc chuyển đổi số cần có một chiến lược tổng thể, bài bản để đem lại hiệu quả cao và mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, ngày 15.03.2021, BIC đã lựa chọn và ký hợp đồng với PwC, ...

PTI trao thư viện tại Bình Phước

Sáng 25/3/2021, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki và Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KHFI) đã tổ chức lễ bàn giao thư viện cho học sinh tại trường ...

Bảo hiểm Bảo Việt và chiến lược chuyển đổi số

Nỗ lực thay đổi để làm mới mình trước những thách thức mới của ngành bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang khẳng định là tên tuổi tiên phong trên thị trường này trong ứng dụng số hóa. ...