Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Chubb Life Việt Nam giới thiệu phiên bản eRecruitment mới

Ứng viên có thể truy cập website https://tuyendung.baohiemchubblife.vn để lập và nộp trực tuyến hồ sơ ứng tuyển một cách nhanh chóng bằng các thiết bị di động như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông ...