Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Họ và tên

Chức vụ

Doanh nghiệp

Ông Trần Trung Tính

Phó Tổng Giám đốc BIC

Trưởng Ban

Bà Vũ Thị Hằng

Trưởng Phòng Pháp chế tuân thủ nội bộ Hanwha Life

Thành viên

Bà Lê Hương Ly

Phó TGĐ Chubb Life

Thành viên

Ông Lê Hải Phong

Phó GĐ tài chính MB Ageas

Thành viên

Ông Nguyễn Hồng Phong

Phó Tổng Giám Đốc VBI

Thành viên

Bà Phạm Thu Trang

Kế toán trưởng Tokio Marine Việt Nam

Thành viên

Ông Đinh Quang Trung

TP Thư ký pháp chế ABIC

Thành viên