Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov)

Với mong muốn cùng đồng hành chiến đấu với đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov), Chubb Life Việt Nam trân trọng thông báo về việc Công ty sẽ chi trả Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt với số tiền 30.000.000 VNĐ (ba mươi triệu đồng)/người áp dụng cho tất cả các khách hàng là Người được Bảo hiểm đang tham gia bảo hiểm tại Chubb Life.

Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov)

Điều kiện được chi trả hỗ trợ đặc biệt chi tiết như sau:

- Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành vào hoặc trước ngày 31/12/2019 và đang có hiệu lực tại Chubb Life Việt Nam vào thời điểm nhập viện điều trị (không phân biệt Hợp đồng Bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện hay không); và

- Người được Bảo hiểm nhập viện điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov) trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020 tại Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị vi rút Corona do Bộ Y tế Việt Nam ban hành.

Theo Chubb Life