Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Khánh thành đèn tín hiệu giao thông tại Quảng Ninh

Ngày 26/03/2018, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - Quỹ bảo hiểm xe cơ giới cùng Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông tỉnh Quảng Ninh, Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh, Công ty Bảo ...

Khánh thành 02 đèn tín hiệu giao thông tại Phú Thọ

Ngày 23/9/2016 tại Thành phố Việt Trì và huyện Cẩm Khê (Tỉnh Phú Thọ), Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông Tỉnh Phú Thọ, Công ty Bảo ...

Khánh thành 2 nút giao thông tại TP. Việt Trì (Phú Thọ)

Ngày 16/9/2014 tại Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới – Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, báo đài truyền hình ...