Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới: Không thể trì hoãn

Tầm quan trọng của hệ thống cơ sở dữ liệu chung về bảo hiểm xe cơ giới (bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện) là không phải bàn cãi. Thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân, đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. ...

Bảo hiểm xe cơ giới – Kinh nghiệm từ Nhật Bản

Tháng 4/2016, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (BHXCG) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm BHXCG tại Nhật Bản cho các thành viên ban điều hành, ban kiểm soát và các tiểu ban ...