Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Bảo hiểm nông nghiệp: Thách thức và cơ hội

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/4/2018, Nghị định này quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm thực ...

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt 89% dân số

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 5/2019, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều đạt kết quả tốt. Trong đó, ...

Bảo hiểm thương mại sẽ được tham gia BHYT xã hội

Theo Bộ Y tế, thời gian tới, khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa điều chỉnh, chưa thiết kế gói quyền lợi BHYT bổ sung, thì sự tham gia của các doanh nghiệp BHYT thương mại là phù hợp, bảo vệ người dân ...

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc thị trường Bảo hiểm

Ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam” được Bộ Tài chính tổ chức đã ...