Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Ngày 12/11/2019 tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã tổ chức Hội nghị về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm. Chủ trì Hội nghị là bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm.

Hội nghị về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm

Hiện việc thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm được thực hiện theo Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính. Quyết định sẽ hết hiệu lực thí điểm trong năm nay nên cần phải xây dựng Thông tư để áp dụng chính thức. Về mức thu dự kiến vẫn giữ nguyên như trong nội dung của Quyết định 53/2014/QĐ-TTg là 0,03% doanh thu phí bảo hiểm gốc hoặc phí nhận tái bảo hiểm (đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm) hoặc hoa hồng môi giới bảo hiểm (với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm). Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp về cách thức tính phí, cách thức phân bổ nguồn phí… Các ý kiến tại Hội thảo đều đã được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ghi nhận và xem xét.

Hoàng Duy