Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính”

Ngày 13/11/2019 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính”. Đây là một trong các hoạt động trọng tâm của “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ” (GBII) do VCCI thực hiện trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN” của UNDP.

Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính”

 Dự án nhằm hỗ trợ xây dựng cơ chế minh bạch trong cả khu vực công và khu vực tư, tăng cường nhà nước pháp quyền, phòng chống tham nhũng và xây dựng các điển hình doanh nghiệp có trách nhiệm.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mỗi năm mức chi cho tham nhũng tương đương với 5% GDP toàn cầu, khoảng 2,6 nghìn tỉ USD. Tham nhũng làm tăng chi phí doanh nghiệp và tạo ra sự bất ổn cho các công ty. Tham nhũng dẫn đến việc sử dụng ngân sách công kém hiệu quả. Tại Hội thảo, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh các Hiệp hội doanh nghiệp được mong đợi sẽ là đơn vị cộng tác tích cực và triển khai mạnh mẽ phong trào thúc đẩy kinh doanh liem chính trong các doanh nghiệp ngành do mình đại diện, cùng hành động tập thể tạo nên tấm lá chắn vững chắc nhẳm giảm thiểu, ngăn chặn các rủi ro liên quan tới hối lộ, tham nhũng trong các giao dịch kinh doanh.

Hoàng Duy