Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Ngày 07/6/2019, Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc đã có chuyến sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc sang thăm và làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Đoàn Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc do Ông Jong-Hyuk Shin – trưởng bộ phận kế hoạch và hợp tác cùng các đại diện của một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn của Hàn Quốc như DB Insurance, Hyundai Insurance, công ty tái bảo hiểm Hàn Quốc, hợp tác xã bảo hiểm nông nghiệp Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đoàn Hàn Quốc đã được trao đổi những nét chính về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và đầu tư nước ngoài, cơ hội vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc. Hiện nay, một số doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc rất quan tâm đến thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam do tiềm năng phát triển còn rất lớn, như sự hiện diện của Samsung Vina, DB Insurance liên kết cùng PTI, Bảo hiểm bảo lãnh Seoul… Việt Nam và Hàn Quốc là những quốc gia có nét tương đồng và có mối quan hệ song phương tốt, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam luôn mở cửa đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc nói riêng.

Hoàng Duy