Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo Triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Ngày 11/11/2018 Tài Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội thảo Triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Hội thảo với sự tham gia của gần 50 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm đại diện Cơ quan Quốc gia các nước Việt Nam, Lào, Campuchia; đại diện các cơ quan liên quan trong nước (Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam , các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Tài chính).

Tại Hội nghị lần này, đại diện các nước Việt Nam, Lào và Campuchia tập trung rà soát, thảo luận cách thức, phương án thúc đẩy việc triển khai Nghị định thư số 5 giữa Việt Nam và các nước láng giềng Lào, Campuchia, hướng tới triển khai Nghị định thư số 5 trong toàn bộ các nước trong khu vực ASEAN bao gồm các nội dung như: Cập nhật về tình hình xây dựng pháp luật, kết quả triển khai chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân dự của các nước; Thảo luận để đi đến thống nhất, hoàn thiện các văn bản, thỏa thuận hợp tác song phương giữa Cơ quan Quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia; Trao đổi, thảo luận phương án triển khai cấp thẻ xanh điện tử (e-blue card), cập nhật dữ liệu hợp đồng, quản lý bồi thường bảo hiểm thông qua hệ thống ACMI giữa Việt Nam, Lào và Campuchia dưới dự hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm của Cơ quan Quốc gia Thái Lan (Cơ quan quản lý hệ thống ACMI thực hiện Nghị định thư số 5); trao đổi, thống nhất các nội dung cơ bản để tiến tới thực hiện các thủ tục ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh với Lào.

Trịnh Tuyết Nga