Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Ngày 29/3/2019 tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBHVN) lần thứ 20 với sự tham dự của đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) hội viên chính thức và liên kết của HHBHVN.

Hội nghị Thường niên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết thị trường bảo hiểm năm 2018 và dự báo năm 2019; Báo cáo hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2018; Chương trình hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019; Báo cáo kết quả công tác thu – chi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2018; Dự toán kinh phí Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2019.

Năm 2018, ngành bảo hiểm tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, khẳng định vai trò là tấm lá chắn vững chắc và là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 132.947 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 46.713 tỷ đồng (tăng trưởng 12%), các DNBH nhân thọ ước đạt 86.234 tỷ đồng (tăng trưởng 30%).

Tổng tài sản của các DNBH ước đạt 394.192 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 82.903 tỷ đồng (tăng 10%), các DNBH nhân thọ ước đạt 311.289 tỷ đồng (tăng 29%).

Toàn ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế  ước đạt 321.165 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 42.648 tỷ đồng (tăng 8%); các DNBH nhân thọ ước đạt 278.517 tỷ đồng (tăng 34%).

Các DNBH đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 38.524 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 19.874 tỷ đồng (tăng 25%), các DNBH nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng (tăng 17%).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục Trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã chúc mừng các lãnh đạo mới của HHBHVN; ghi nhận những những kết quả và cố gắng của DNBH và HHBHVN trong thành công chung của thị trường bảo hiểm năm 2018; đồng thời nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm mà DNBH và HHBHVN cần chú ý phối hợp chặt chẽ hơn với Cơ quan quản lý nhà nước như: Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi, bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của  chủ xe cơ giới (sửa đổi một số quy định hiện hành), xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn ngành bảo hiểm, kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại, ...

Với định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm tăng trưởng an toàn, bền vững và hiệu quả, với mức tăng trưởng dự kiến năm 2019 là 20%, Bộ Tài chính và các Cơ quan quản lý nhà nước sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ cụ thể là: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa tạo cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, giám sát thanh tra, kiểm tra để kịp thời khuyến nghị, chấn chỉnh các doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo sự ổn định an toàn của hệ thống.

Để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm đòi hỏi các DNBH cần chủ động trong việc nâng cao năng lực tài chính; tăng cường  công tác quản trị  tài chính và quản trị rủi ro; nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng; chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý và các kênh phân phối; phát triển đa dạng các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân; tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến phục vụ tốt nhất cho khách hàng; tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các DNBH nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung, hạn chế hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, tăng cường tính tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, hạn chế hiện tượng trục lợi bảo hiểm; tăng cường hợp tác đẩy mạnh công tác truyền thông để góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của bảo hiểm tới các tổ chức và cá nhân.

Về phía HHBHVN, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan Quản lý và DNBH; tổ chức hoạt động hiệu quả của các ban chuyên môn chuyên trách, ban chuyên môn bán chuyên trách, phối hợp chặt với các DNBH, phát huy hơn nữa công tác đề xuất, hoàn thiện chính sách và tuân thủ thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan quản lý nhà nước, các ban ngành và các DNBH đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm và các chính sách bảo hiểm của nhà nước, tăng cường công tác kết nối chia sẻ thông tin, hợp tác giữa các DNBH vì sự phát triển chung của thị trường và luôn hướng đến đảm bảo quyền và lợi ích khách hàng tham gia bảo hiểm.

Chúng ta tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ và đồng thuận cao giữa các DNBH, Cơ quan quản lý nhà nước và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam vì sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội đất nước, thị trường bảo hiểm 2019 sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam