Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tăng cường hợp tác các Hiệp hội Bảo hiểm khu vực ASEAN

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 44 được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia  từ ngày 26 đến 30/11/2018. Chương trình Hội nghị bao gồm các phiên họp: Hội đồng bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh ASEAN lần thứ 14; Uỷ ban tái bảo hiểm ASEAN lần thứ 1; Uỷ ban giáo dục bảo hiểm ASEAN lần thứ 16; Nhóm nghiên cứu rủi ro thiên tai ASEAN lần thứ 11; Phiên họp riêng khối các Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ, hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ khu vực ASEAN; Phiên họp chung Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 44; Phiên họp toàn thể giữa các Hiệp hội bảo hiểm và các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN.

Tăng cường hợp tác các Hiệp hội Bảo hiểm khu vực ASEAN

Hội nghị ghi nhận những tiến bộ chung trong hoạt động và hợp tác của các Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm các nước khu vực ASEAN. Các uỷ ban, nhóm làm việc đã tích cực làm việc trong năm 2018 và đã đạt được nhiều tiến bộ.

Về bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh, tiểu nhóm I (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam): Việt Nam và Lào đã xây dựng Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh, dự kiến sẽ ký trong tháng 12/2018; Việt Nam và Campuchia đánh giá lại Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác đã ký năm 2014 để chỉnh sửa và ký lại (nếu cần) đảm bảo việc hợp tác đi vào thực chất; Việt Nam và Thái Lan đang làm việc chặt chẽ với nhau về các vấn đề kỹ thuật về bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh  để thực hiện Nghị định thư số 5; Myanmar và Thái Lan đã dự thảo xong thoả thuận song phương về hợp tác bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh (dự kiến sẽ ký trong năm 2019). Tiểu nhóm 2 (gồm Malaysia, Thái Lan, Singapore): Malaysia và Thái Lan đã hoàn thành cổng thông tin điện tử (web portal) của 2 bên, dự kiến sẽ mở vào đầu năm 2019; DNBH MSFCI của Singapore đã xây dựng cổng điện tử với chương trình bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh và đang xem xét tích hợp đồng thời với cổng của Malaysia và Thái Lan. Tiểu nhóm 3 (Brunei, Indonesia, Malaysia) : các bên đã cùng ký Biên bản thoả thuận hợp tác về cùng xây dựng chương trình chung bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh và tăng cường hợp tác các bên vào ngày 26/11/2018 tại Malaysia).

Về vấn đề đào tạo bảo hiểm khu vực ASEAN: Uỷ ban giáo dục nghiên cứu những chênh lệch về trình độ, yêu cầu và các chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ bảo hiểm giữa các nước khu vực ASEAN, từ đó sẽ có những đề xuất khuyến nghị gửi tới cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN xem xét xây dựng những tiêu chí chung về yêu cầu trình độ cán bộ bảo hiểm các cấp độ và công nhận chứng chỉ của nhau, giúp thuận tiện trong vấn đề dịch chuyển lao động tự do.

Nhóm nghiên cứu về rủi ro thiên tai đã thảo luận và thống nhất các dự án sẽ thực hiện trong năm tới như: nghiên cứu xây dựng sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp vừa và nhỏ (chống rủi ro thiên tai); hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro thiên tai; Tài trợ và bảo hiểm  rủi ro thiên tai (DRFI).

Uỷ ban về tái bảo hiểm sẽ xây dựng những nguyên tắc hoạt động chung (Charter) nghiên cứu xử lý các vấn đề tái bảo hiểm khác nhau của khu vực, với mục đích hợp tác nâng cao năng lực tái bảo hiểm của các quốc gia khu vực ASEAN và tư vấn giúp các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN hài hoà hoá các quy định quản lý.

Tại phiên họp toàn thể giữa đại diện lãnh đạo AIC, các hiệp hội bảo hiểm hội viên và các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN, đại diện AIC và các Hiệp hội đã trao đổi với đại diện cơ quan quản lý bảo hiểm những vấn đề và kiến nghị chung các khối hiệp hội nhân thọ và phi nhân thọ đã thảo luận và thống nhất trong các phiên họp trước đó, cụ thể là:

Khối nhân thọ: 1. Những quan ngại liên quan đến việc thực hiện IFRS 17 (cần sự rõ ràng hơn về diễn giải các tiêu chuẩn; chi phí lớn để thực hiện); Đề nghị các nước đã phát triển hơn sẽ triển khai IFRS17 trước, các nước còn lại sẽ hoãn việc triển khai 1, 2 năm; Đề xuất tất cả các quốc gia ASEAN sẽ chấp thuận 1 thời hạn chung việc thực hiện với sự diễn giải thống nhất các quy định. 2. Vấn đề Luật về Dữ liệu/Thông tin cá nhân: Khó khăn của DNBH khi hoạt động kinh doanh mà không được tiếp cận dữ liệu cá nhân; Đề nghị xem xét coi ngành bảo hiểm là ngoại lệ, cho phép việc chia sẻ dữ liệu thông tin cá nhân vì mục đích bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm được coi như đồng ý chia sẻ việc chia sẻ thông tin khi ký Giấy yêu cầu bảo hiểm (kinh nghiệm Malaysia thông qua ban hành Luật về sử dụng thông tin cá nhân (Code of Privacy Practice). 3. Vấn đề gia tăng chi phí y tế: Kiến nghị cơ quan quản lý y tế các nước việc tiêu chuẩn hoá  các loại chi phí khám chữa bệnh, điều trị; khuyến nghị vấn đề đồng bảo hiểm, áp dụng mức khấu trừ đối với người tham gia bảo hiểm. 4. Vấn đề bán bảo hiểm trực tiếp qua kênh số: Kiến nghị thiết lập sân chơi chung công bằng giữa kênh bán trực tuyến BH nhân thọ và kênh bán gặp mặt trực tiếp truyền thống (đảm bảo rằng các công ty phi bảo hiểm (ví dụ các công ty công nghệ) cũng phải tuân thủ các quy định như 1 công ty bảo hiểm truyền thống về biên khả năng thanh toán, trích lập dự phòng, hoạt động bán hàng, yêu cầu về công khai thông tin…); Giảm nhẹ/đơn giản hoá thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm (ví dụ chỉ yêu cầu đăng ký sản phẩm, thực hiện hậu kiểm). 7. Ưu đãi thuế để tăng tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm. 8. Tài trợ các dự án hạ tầng: xem xét những ưu đãi thuế và sử dụng vốn khi DNBH tài trợ cho dự án hạ tầng để khuyến khích DNBH đầu tư vào lĩnh vực này (nhằm giảm nhẹ gánh nặng của Chính Phủ trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng).

Khối Phi nhân thọ: 1. Định vị, xác định vị thế bảo hiểm phi nhân thọ ở từng quốc gia ASEAN, xây dựng các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phù hợp với chương trình phát triển xã hội của quốc gia; Tiêu chuẩn hoá các lĩnh vực bảo hiểm quan trọng của từng quốc gia cần sự trợ giúp và cùng xây dựng khung khổ chung để ngành bảo hiểm ASEAN gia tăng được tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm. 2. Cùng làm việc với cơ quan quản lý để mở rộng ảnh hưởng của bảo hiểm phi nhân thọ đối với sự phát triển của từng quốc gia (xác định những mục tiêu chiến lược; kiến nghị những ưu đãi thuế, một số loại hình bảo hiểm cần sự hỗ trợ của Nhà nước…). 3. Ngăn chặn gia tăng chi phí trong bảo hiểm xe cơ giới thông qua sử dụng những công nghệ mới; kiến nghị hình sự hoá tội trục lợi bảo hiểm như 1 số quốc gia trong khu vực đã thực hiện. 4. Tận dụng những cơ hội do các thành tựu công nghệ mang lại trong nền kinh tế số: Kiến nghị cơ quan quản lý BH xem xét có điều chỉnh phù hợp và hài hoà các quy định liên quan về ứng dụng kỹ thuật số và bảo hiểm công nghệ.

Tại Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần này, Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) cũng đã chính thức kết nạp Hiệp hội bảo hiểm Myanmar là hội viên chính thức thứ 14 và kết nạp Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản làm hội viên liên kết./.

Ngô Trung Dũng

Phó Tổng Thư ký Hiệp  hội Bảo hiểm Việt Nam