Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106
Thị trường Bảo hiểm ASEAN

Thị trường bảo hiểm khu vực ASEAN có tốc độ phát triển bảo hiểm nhanh, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 7-8% năm trong 10 năm gần đây (cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bảo hiểm trung bình toàn ...

2017: Các dự báo cho thị trường bảo hiểm

Hơn cả ảnh hưởng của Brexit và việc ông Trump đắc cử tổng thống đối với chiến lược kinh doanh, công ty luật Clyde & Co đã dự đoán một số sự phát triển của ngành bảo hiểm Châu Á trong đó có việc tăng ...