Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

PVI Re và XTI khai trương cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử

Ngày 18/11/2021, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm và khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử.

PVI Re và XTI khai trương cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử

Tham gia Lễ ký kết có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị XTI, Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc PVI Re cùng Ban lãnh đạo, Kế toán trưởng và đại diện lãnh đạo các Ban liên quan của hai bên.

Cùng với việc ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm, lãnh đạo XTI và PVI Re đã chính thức khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa hai đơn vị. Việc triển khai cổng giao dịch Tái Bảo hiểm điện tử giữa XTI và PVI Re là một bước đột phá sẽ giúp kết nối hệ thống công nghệ thông tin, cho phép hai bên quản lý toàn bộ các giao dịch tái bảo hiểm và quá trình thực hiện các hợp đồng tái bảo hiểm trên nền tảng số, qua đó giúp giảm thiểu thời gian xử lý, hạn chế các thao tác thủ công, tăng độ chính xác, tránh thất lạc chứng từ so với phương pháp truyền thống. Cổng giao dịch góp phần đảm bảo chứng từ, số liệu, quản lý, thanh toán công nợ giữa hai bên nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng.

Cũng theo chia sẻ từ lãnh đạo XTI và PVI Re, công nghệ thông tin sẽ là yếu tố quan trọng, là một mũi nhọn then chốt cần được đầu tư, chú trọng phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động quản lý, kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa các sản phẩm dịch vụ, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro và thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm trong thời gian tới.

Nhằm cải tiến toàn diện các mặt hoạt động và mang đến cho khách hàng ngày càng nhiều các giá trị thiết thực, PVI Re mong muốn có thể ký kết và thực hiện dự án chuyển đổi số, đưa vào sử dụng Cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử với tất cả các công ty bảo hiểm trên thị trường. Hiện tại, PVI Re đã triển khai thành công Cổng giao dịch Tái bảo hiểm điện tử với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) và Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (XTI).