Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Công ty Bảo hiểm Chubb chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm làm việc tại nhà ở Hồng Kông

Mới đây tại Hồng Kông – Trung Quốc, Công ty Bảo hiểm Chubb vừa ra mắt sản phẩm Bảo hiểm làm việc tại nhà ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Do hậu quả của đại dịch COVID-19, nên hình thức làm việc tại nhà trở thành hiện tượng phổ biến được coi như một phần trong trạng thái bình thường mới, phòng khách ở nhà biến thành môi trường văn phòng truyền thống. Khi các doanh nghiệp thích nghi với cuộc sống mới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hơn thế nữa, thì àm việc tại nhà được kỳ vọng sẽ vẫn là một phần trong cuộc sống làm việc của nhân viên.

Công ty Bảo hiểm Chubb chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm làm việc tại nhà ở Hồng Kông

Sản phẩm Bảo hiểm làm việc tại nhà của Chubb đã được điều chỉnh để cho phép người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm đến sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của nhân viên, trong khi họ làm việc từ xa.

 Một số điểm nổi bật của sản phẩm này bao gồm [1]:

1. Thanh toán chi phí tư vấn tâm lý của nhân viên được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng do làm việc tại nhà.

2. Chi trả cho tổn thương công thái học (Ergonomy) do căng thẳng hoặc căng thẳng tư thế làm việc hoặc công thái học.

3. Các khoản thanh toán tử vong do tai nạn hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn ở nhà hoặc bị bỏng nghiêm trọng xảy ra do nấu ăn trong khi làm việc tại nhà.

4. Bảo hiểm cho nhân viên bị thương khi thực hiện công việc xa nơi cư trú.

Ông Stanley Wong, Chủ tịch Bộ phận kinh doanh bảo hiểm chung của Chubb tại Hồng Kông cho biết: “Những tiến bộ công nghệ đã cho phép mọi người kết nối với nhau và việc sắp xếp công việc linh hoạt có thể vẫn là một phần trong tuần làm việc của mỗi nhân viên, ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 qua đi. Chubb đã kịp thời ra mắt sản phẩm Bảo hiểm làm việc tại nhà để giúp người sử dụng lao động đáp ứng các nhu cầu về quyền lợi và chăm sóc nhân viên đang phát triển”.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm Bảo hiểm làm việc tại nhà của Chubb, hãy truy cập chubb.com/hk-en/business/work-from-home-insurance.aspx.

[1] Những điểm nổi bật của sản phẩm này là một cái nhìn tổng quan về các tính năng chính của sản phẩm.Hãy xem chính sách, hợp đồng thực tế để biết các điều khoản, điều kiện và loại trừ chính xác.