Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiêm Việt Nam nhiệm kỳ V (2020 - 2025)


STT

Họ và tên

Chức vụ

Doanh nghiệp

1

Ông Nguyễn Xuân Việt

Tổng Giám đốc  Bảo hiểm Bảo Việt

Chủ tịch HHBHVN

2

Bà Thân Hiền Anh

Chủ tịch HĐTV Bảo Việt Nhân thọ

Phó Chủ tịch HHBHVN

3

Ông Bùi Xuân Thu

Tổng Giám đốc PTI

Phó Chủ tịch HHBHVN

4

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch HĐQT VINARE

Phó Chủ tịch HHBHVN

5

Bà Nguyễn Thị Bích

Trưởng ban kiểm soát MSIG

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

6

Ông Phạm Anh Đức

Tổng Giám Đốc PVI

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

7

Ông Đặng Hồng Hải

Phó TGĐ Dai-ichi Life

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

8

Ông Đào Nam Hải

Tổng Giám Đốc PJICO

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

9

Ông Lê Như Hải

Phó TGĐ MIC

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

10

Bà Nguyễn Thị Kim Loan

Quyền Phó Chủ tịch Manulife

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

11

Bà Lê Hương Ly

Phó TGĐ AIA

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

12

Ông Nguyễn Thế Năng

Phó TGĐ Bảo Minh

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

13

Bà Trương Thị Diệu Thanh

Giám đốc cấp cao MAP Life

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

14

Ông Lê Anh Tuấn

Tổng Giám đốc FWD

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN

15

Bà Nguyễn Thị Minh Yến

Giám đốc cấp cao Prudential

Ủy viên Ban Chấp hành HHBHVN