Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

PVI nâng cổ tức 2019 lên 22,5%, kế hoạch lãi 2020 đi ngang

PVI chốt cổ tức 2019 tỷ lệ 22,5%, cao hơn kế hoạch 2,5%. Công ty lên kế hoạch doanh thu 2020 giảm và lợi nhuận gần như đi ngang.

PVI nâng cổ tức 2019 lên 22,5%, kế hoạch lãi 2020 đi ngang

Sáng ngày 20/3, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Công ty PVI ( HNX: PVI ) đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2020 gồm tổng doanh thu 10.126 tỷ đồng, giảm 8% và lợi nhuận sau thuế 669 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Trong đó, công ty mẹ ước đạt doanh thu 1.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 661 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 22,5%.

Năm 2020, PVI tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các công ty con theo hướng tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, hoạt động kinh doanh để tăng doanh thu và hiệu quả, đặc biệt là trong hoạt động bán lẻ.Kết thúc năm 2019, PVI đạt tổng doanh thu hợp nhất 11.089 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 874 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và tăng 17% so năm trước. Theo đó, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 22,5%, ứng với mức thanh toán 527 tỷ đồng, cao hơn mức đã cam kết trước đó (20%).

Tại đại hội, ban lãnh đạo PVI cho biết kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi diễn biến dịch Covid-19, công ty sẽ thực hiện mọi giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí, hạn chế tối đa mức thiệt hại ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Song song với đó, PVI đẩy mạnh rà soát các danh mục đầu tư để chuyển biến nguy cơ thành cơ hội.

Đại hội cũng thống nhất về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể, công ty miễn nhiệm bà Trần Thu Hà và bầu bổ sung ông Lê Tài Đức – đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).