Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Năm 2017, các thủ tục hành chính nông nghiệp sẽ thực hiện một cửa

Đến năm 2017, các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh hàng hóa nông sản thuộc lĩnh vực Bộ NN&PTNT quản lý cơ bản triển khai thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Năm 2017, các thủ tục hành chính nông nghiệp sẽ thực hiện một cửa Thứ trưởng Hà Công Tuấn

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn khi trao đổi với PV TBTCVN về quá trình thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia của ngành Nông nghiệp.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả triển khai thí điểm NSW của Bộ NN&PTNT thời gian qua?

Ông Hà Công Tuấn: Quá trình triển khai thí điểm NSW tại bộ và các đơn vị thời gian qua đã có sự phối hợp tốt liên ngành với cơ quan thường trực Tổng cục Hải quan, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và các đơn vị liên quan.

Bộ NN&PTNT đã cơ bản hoàn thành kết nối và chính thức đưa vào sử dụng, hoạt động hiệu quả 9/9 TTHC thí điểm liên quan đến việc thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu và quá cảnh thực hiện tại 7 đơn vị thuộc bộ bao gồm 5 Cục ( Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) và 2 Tổng cục ( Thủy sản và Lâm nghiệp) trên hệ thống NSW.

Kết quả này khẳng định năng lực của các đơn vị thí điểm có đủ điều kiện thực hiện hiệu quả NSW của bộ, góp phần thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế và thực hiện cải cách hành chính; đồng thời, làm tiền đề triển khai NSW của bộ giai đoạn tiếp theo.

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng còn rất nhiều việc phải làm tiếp để từng bước hoàn thiện NSW tại Bộ NN&PTNT. Trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm cải cách hành chính được xác định là cải cách TTHC. Trên thực tế một số TTHC liên quan đến xuất, nhập khẩu và quá cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của bộ thực hiện còn vướng mắc, chồng chéo, kết nối kiểm tra chuyên ngành nhất là tại các cửa khẩu còn có thể giảm tiếp về thời gian, tiết kiệm trong quản lý và chi phí của DN...

PV: Một số đơn vị có nêu về việc một số nước chưa chấp thuận chứng thư điện tử nên phải thực hiện cả hai phương thức điện tử và hồ sơ giấy, một số trường hợp không thể đăng ký làm thủ tục hải quan một cửa. Ông có ý kiến gì về điều này?

Ông Hà Công Tuấn: Chúng ta cơ bản tạo điều kiện cho người dân và DN được đăng ký hải quan một cửa thông qua sự hỗ trợ công nghệ thông tin, nhưng không phải là biện pháp cứng nhắc. Chúng ta khuyến khích áp dụng hải quan một cửa nhưng vẫn phải có giai đoạn quá độ nhất định để thực hiện cả hai phương thức (NSW và hồ sơ giấy).

 PV:  Mục tiêu của Bộ NN&PTNT là đến năm 2020 các TTHC của bộ thực hiện thông qua NSW được thu phí, lệ phí bằng hình thức điện tử (100%) và được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Vậy, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm mà bộ sẽ tập trung là gì để hoàn thành mục tiêu trên, thưa ông?

Ông Hà Công Tuấn: Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hoàn thành triển khai mở rộng trên toàn quốc đối với 9 TTHC thí điểm thực hiện tại 7 đơn vị (Giai đoạn 1), hướng dẫn, vận dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện NSW. Đồng thời, rà soát kế hoạch triển khai mới 26 thủ tục hành chính thực hiện tại 5 đơn vị (Cục Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Tổng cục Thủy sản).

Bộ NN&PTNT phấn đấu đến năm 2017, các TTHC liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh những hàng hóa nông sản thuộc lĩnh vực bộ quản lý cơ bản triển khai thực hiện theo NSW.

Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ rà soát lại các thủ tục và định lại kế hoạch triển khai NSW trong năm 2017 trở lại, chứ không chờ đến năm 2020 như mục tiêu đề ra. Cụ thể, sẽ rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, rút ngắn quy tình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC.

Cùng với đó, cải cách các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế. Rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hài hòa với quy định thông lệ quốc tế và phù hợp với yêu cầu thực tiến.

Cụ thể về kỹ thuật, Viettel tiếp tục phối hợp cùng bộ và các đơn vị, Trung tâm Tin học và Thống kê (TH&TK) thường xuyên theo dõi, phối hợp để khắc phục các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, hạ tầng đảm bảo hệ thống của bộ thông suốt với Cổng NSW. Trung tâm TH&TK thực hiện bằng được mô hình 1 cửa, 1 cửa liên thông của bộ, hỗ trợ văn phòng bộ vận hành hệ thống mạng LAN để quản lý công việc, trước hết là quản lý các văn bản đi, đến; thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu chung của bộ.

Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn 1 cục để triển khai trước về Chính phủ điện tử (mẫu) để rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng ở các đơn vị thuộc bộ với tiến độ phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, bộ sẽ làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để sớm cấp bổ sung chữ ký số cho cán bộ, công chức các đơn vị triển khai NSW và dịch vụ công trực tuyến…

P.V: Xin cảm ơn ông!

Theo Bộ NN&PTNT, đến năm 2020 các TTHC của bộ thực hiện thông qua NSW được thu phí, lệ phí bằng hình thức điện tử (100%) và được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

“Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ rà soát lại các thủ tục và định lại kế hoạch triển khai NSW trong năm 2017 trở lại, chứ không chờ đến năm 2020 như mục tiêu đề ra..” - Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết.