Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bangladesh: 31 công ty bảo hiểm được lệnh phải niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay

Bộ trưởng Tài chính Bangladesh, ông AHM Mustafa Kamal, đã nói rằng 31 công ty bảo hiểm phải thực hiện việc niêm yết cổ phiếu để đảm bảo tuân thủ các quy định của chính phủ.

Bangladesh: 31 công ty bảo hiểm được lệnh phải niêm yết cổ phiếu vào cuối năm nay

Bộ trưởng cho biết các công ty bảo hiểm này đã được cấp giấy phép với điều kiện tiên quyết rằng họ sẽ phải niêm yết cổ phiếu trên thị trường vốn trong vòng ba năm kể từ khi ra mắt hoạt động, nhưng nhiều công ty đã không tuân thủ quy định này.

Ông đã phát biểu tại một cuộc họp với các chủ tịch và giám đốc điều hành của các công ty bảo hiểm ở thủ đô Bangladesh vào Chủ nhật tuần trước, trong bối cảnh thị trường vốn của quốc gia này đang bị sụt giảm nghiêm trọng.

Các công ty bảo hiểm vẫn chưa tiến hành niêm yết được cho thời hạn ba tháng để tuân thủ yêu cầu niêm yết cổ phiếu, nếu không giấy phép bảo hiểm của họ sẽ bị đình chỉ là bước đầu tiên, và nếu vẫn không khắc phục thì tiếp theo đó họ sẽ bị hủy giấy phép.

(Asia Insurance Review)