Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng 5,4%

Theo Swiss Re - nhà tái bảo hiểm toàn cầu, trong năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu ước tăng 5,4% (năm 2015 là 5%).

Năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng 5,4%

Trong đó, ở những thị trường phát triển, doanh thu phí chỉ tăng ở mức 2% (thấp hơn so với mức 3,4% năm 2015). Khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu tỷ lệ tăng trưởng duy trì ở mức 1,6-1,7%. Riêng tại các thị trường mới nổi đặc biệt là Châu Á tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước tăng 20,1% (năm 2015 khu vực này đạt mức tăng trưởng 13,2%).

Về cơ cấu sản phẩm, trong năm 2016 trước tình hình kinh tế tăng trưởng chậm và các rủi ro tiềm ẩn, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã từng bước tái định hướng mô hình kinh doanh, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nhằm tăng cường cán cân thanh toán.

Một xu hướng nữa là các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chuyển trọng tâm từ các sản phẩm tiết kiệm truyền thống sang các sản phẩm mang tính bảo vệ. Các sản phẩm bảo hiểm như tử kỳ hoặc bảo hiểm thương tật đang được bán ngày càng nhiều tại những thị trường phát triển. Tại Mỹ, tỷ lệ doanh thu phí của sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm trong tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm từ 82% năm 2008 xuống còn 79% năm 2015 trong khi doanh thu phí bảo hiểm thương tật cá nhân và nhóm tăng cao, đạt mức 5%.

Ở Canada, doanh thu phí bảo hiểm tử kỳ tăng 2% trong nửa đầu năm 2016. Ở Anh, doanh thu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm mang tính bảo vệ đã tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài giảm, riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu phí của các sản phẩm này đã tăng 3,8%. Tại Đức tỷ lệ tăng trưởng của các sản phẩm bảo vệ là 2,1% mỗi quý.

Cũng theo Swiss Re, trong năm 2016 danh mục đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn chủ yếu tập trung vào các công cụ mang lại thu nhập cố định do phù hợp với trách nhiệm dài hạn của doanh nghiệp bảo hiểm và yêu cầu về vốn theo quy định.

Bên cạnh đó, nhằm gia tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang có xu hướng chuyển sang các khoản đầu tư phi truyền thống mặc dù tương đối kém thanh khoản nhưng có tiềm năng lợi nhuận cao như cổ phiếu doanh nghiệp, trái phiếu cơ sở hạ tầng và cổ phiếu bất động sản.

"Tại Mỹ, tỷ lệ đầu tư vào các khoản vay thế chấp và bất động sản chiếm 12% trong tổng số tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tại Anh, Đức và các nước Bắc Âu, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở thị trường bất động sản và cơ sở hạ tầng nhằm đa dạng hóa rổ đầu tư, tăng cường lợi nhuận", Swiss Re cho biết ./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam