Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm Việt Nam

Ngày 7/12/2019, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và BIDV Metlife sẽ cùng phối hợp tổ chức giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày truyền thống ngành bảo hiểm Việt Nam.

Giải quần vợt giao hữu ngành bảo hiểm Việt Nam

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của 70 vận động viên là những lãnh đạo, cán bộ nhân viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ trên thị trường và nhiều đơn vị khách mời.

Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa tạo cơ hội giao lưu, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa các DNBH, đồng thời hoạt động cũng góp phần nâng cao phong trào rèn luyện sức khỏe giữa các cán bộ đang công tác cũng như cộng đồng Việt Nam.