Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tọa đàm về việc kiểm soát và áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong bảo hiểm nhân thọ

Ngày 7/12/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm về việc kiểm soát và áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong bảo hiểm nhân thọ. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính, Cục Cạnh tranh & bảo vệ người tiêu dùng – Bộ công thương, Bộ Tư pháp, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường.

Tọa đàm về việc kiểm soát và áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong bảo hiểm nhân thọ

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thẳng thắn nhìn lại quá trình thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đánh giá những thay đổi tích cực từ phía các doanh nghiệp bảo hiểm, các cơ quan quản lý cũng như những lợi ích mà người tiêu dùng nhận được. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng có dịp phản ánh những khó khăn, vướng mắc và bất cập trong quá trình thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Nhìn chung, sau 03 năm ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã rất nghiêm túc thực hiện các quy định của văn bản nói trên và trên thực tế, trong quá trình đăng ký với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, các sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm cũng không có những vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đưa ra đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước xem xét việc loại bỏ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ra khỏi danh mục hàng hóa thiết yếu cần phải thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch nhằm tạo điều kiện chủ động cho các DNBH trong hoạt động kinh doanh.

Hoa Hiên