Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

Ngày 06/12/2018, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng”. Chủ trì Hội thảo là Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thanh tra Chính phủ cùng với Bà Caitlin Wiesen, Quyền Trưởng đại diện thường trú UNDP Việt Nam.

Hội thảo phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

Đây là hội thảo nhằm lắng nghe những ý kiến từ nhiều cơ quan, đoàn thể bên cạnh khối doanh nghiệp như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, một số doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp; Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và một số công ty luật.

Các đại biểu đã được nghe đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giới thiệu tổng quan chung về các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sự cần thiết, đối tượng áp dụng và biện pháp điều chỉnh).  Các đại biểu cùng nhau thảo luật về sự cần thiết của các quy định, những tác động từ những biện pháp phòng ngừa tham nhũng các biện pháp đề xuất với cơ quan quản lý dưới góc nhìn từ nhiều phía: các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sau khi có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tăng cường sự minh bạch, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Hoàng Duy