Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bảo hiểm thương mại sẽ được tham gia BHYT xã hội

Theo Bộ Y tế, thời gian tới, khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa điều chỉnh, chưa thiết kế gói quyền lợi BHYT bổ sung, thì sự tham gia của các doanh nghiệp BHYT thương mại là phù hợp, bảo vệ người dân khỏi rủi ro về chi tiêu y tế khi không may mắc bệnh.

Bảo hiểm thương mại sẽ được tham gia BHYT xã hội

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới cơ chế tài chính - BHYT khu vực phía bắc do Bộ Y tế tổ chức mới đây, ông Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết, nhằm đa dạng các gói BHYT và tăng cường liên kết giữa BHYT xã hội với BHYT thương mại, tới đây, Bộ Y tế sẽ đề xuất cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại tham gia vào BHYT xã hội, cung cấp các sản phẩm ngoài phạm vi quyền lợi BHYT.

Các doanh nghiệp có thể triển khai các gói sản phẩm như chi trả bảo hiểm cho danh mục thuốc, vật tư ngoài chi trả BHYT; thiết kế gói quyền lợi bổ sung cho chi phí cùng chi trả, phần chênh lệch khi khám chữa bệnh theo yêu cầu như trái tuyến ở tuyến tỉnh, trung ương. Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia các gói khác theo yêu cầu thị trường.

Theo ông Khảm, điều quan trọng nhất hiện nay, là kiểm soát chất lượng BHYT thương mại, để làm sao dù các kênh tài chính khác nhau nhưng khi sử dụng phải đạt hiệu quả, cố gắng không bị trùng lắp và phải minh bạch các thông tin. Vì thế, cần phải có một quy trình nữa trong kết nối liên thông giữa BHYT xã hội và BHYT thương mại, cần thiết phải thể chế hóa thành luật./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam