Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Tổng Giám đốc các Doanh nghiệp Bảo hiểm năm 2018

Từ ngày 19 - 20/7/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 16 và nhân thọ lần thứ 25. 

Hội nghị Tổng Giám đốc các Doanh nghiệp Bảo hiểm năm 2018

Hội nghị hân hạnh đón tiếp Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính; Ông Ngô Việt Trung, Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm. Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm đã cùng nhau đánh giá kết quả những công việc đạt được trong 01 năm qua và xây dựng kế hoạch hoạt động; khuyến nghị trong ngành và kiến nghị với cơ quan quản lý để có thể tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã ghi nhận và chúc mừng kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.281 tỉ đồng tăng 31%, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỉ đồng tăng trưởng trên 12%. Ông Phùng Ngọc Khánh cũng thông tin, trao đổi với Hội nghị về các vấn đề: Sửa đổi, cắt giảm một số điều kiện kinh doanh quy định trong Nghị định 73/2016/NĐ -CP; Chủ trương sửa Thông tư 50/2017/TT-BTC; Sửa Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (dự kiến tháng 9/2018 trình Chính Phủ ban hành); Chủ trương xây dựng Thông tư về thi và cấp chứng chỉ đại lý; Vấn đề đăng ký hợp đồng mẫu (chủ trương quy định việc đăng ký theo hướng chuyển sang hậu kiểm); Kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại, đưa vào đề án tái cơ cấu thị trường bảo hiểm.

Ông Khánh cũng đưa ra một số yêu cầu để các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, an toàn, bền vững như:

- Quản trị rủi ro, thẩm định rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất và bồi thường bảo hiểm: một số doanh nghiệp bảo hiểm vẫn còn lỗ nghiệp vụ, đặc biệt với các nghiệp vụ như bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu…; mặc dù tỷ trọng có tăng (bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới) nhưng hiệu quả không cao, các doanh nghiệp cần phải lưu ý khắc phục.

- Quản trị tài chính, trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư tài chính, công nợ, ghi nhận giảm trừ doanh thu, chi phí vẫn còn hiện tượng doanh thu ảo, chi phí thật.

- Tuân thủ pháp luật: các quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí một số nghiệp vụ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm cháy nổ… đều được xây dựng dựa trên các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm nhưng vẫn còn hiện tượng các doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ đẫn đến lỗ nghiệp vụ…Trong thời gian tới, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm sẽ tăng cường thanh tra giám sát để đảm bảo tất cả các doanh nghiệp không phá vỡ thể chế gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Tham mưu cơ chế chính sách: Đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cần quan tâm đóng góp ý kiến  trong việc xây dựng thông tư, nghị định.

- Tham mưu đóng góp cách thức tổ chức điều hành của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, đặc biệt về việc phê chuẩn chấp thuận các quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần đẩy nhanh tiến độ phản hồi và báo cáo Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, đặc biệt hiện nay một số doanh nghiệp bảo hiểm chưa hoàn thiện quy tắc điều khoản bảo hiểm xe cơ giới gửi Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm theo thời hạn quy định.

- Về hợp tác cạnh tranh: các doanh nghiệp bảo hiểm cần xây dựng tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt quan tâm tới an toàn tài chính và đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp đã biểu quyết thông qua chương trình hoạt động trong thời gian tới, một số nội dung chính cụ thể như sau:

Khối phi nhân thọ

- Nghiên cứu, đề xuất cơ quan quản lý nội dung sửa đổi thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008.

- Tiếp tục xây dựng kho dữ liệu giá xe đưa lên website của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để các doanh nghiệp tham khảo áp dụng.

- Tiếp tục phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Y tế nghiên cứu cơ chế phối hợp trong xây dựng chia sẻ cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại (thực hiện  Thông báo số 28/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam).

- Xây dựng Cẩm nang về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dưng theo Thông tư số 329/2016/TT-BCT để phổ biến cho các chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm và các chủ thầu xây dựng áp dụng đúng quy định.

- Đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm. Dự kiến Luật mới sẽ được ban hành vào năm 2020 nhưng công tác chuẩn bị lấy ý kiến đóng góp, đánh giá những tồn tại, khó khăn vướng mắc cần phải được thực hiện ngay.

- Phối hợp với Tóa án Nhân dân tối cao tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Tiếp theo thành công của hội thảo chuyên đề đối với khối nhân thọ, hội thảo liên quan đến khối phi nhân thọ dự kiến được tổ chức trong năm 2019.

Khối nhân thọ:

- Thành lập nhóm công tác tiếp tục làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản phù hợp nhằm giải quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp trong bảo hiểm nhân thọ.

- Thành lập nhóm làm việc để xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua kênh truyền thông chính thống.

- Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ 07 nhóm nghiên cứu do Cục Bảo hiểm chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm là hoạt động thường niên của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, là dịp để các lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà nước về kết quả hoạt động của thị trường trong thời gian qua và cũng là dịp các doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, đưa ra các kiến nghị và đề ra những công việc hợp tác trong thời gian tới.

Để khắc phục một số tồn tại đã được Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm nêu trên, đồng thời thực hiện thành công các yêu cầu của Lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm và những nội dung hợp tác đã đề ra, đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn nêu cao tinh thần hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và luôn vì mục tiêu xây dựng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển bền vững và hiệu quả. Chúng ta tin tưởng rằng với sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, sự đồng lòng chung sức của các doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục đạt được nhièu thành công trong thời gian tới./.

Bùi Gia Anh

Tổng Thư ký HHBHVN