Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhiệm kỳ IV (2015 - 2020)

 

Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tịch HHBHVN

 

Bà Trần Thanh Hà: Phó Chủ tịch HHBHVN (Phụ trách chung)

BAN CHẤP HÀNH KHỐI NHÂN THỌ

Bà Thân Hiền Anh

Phó Chủ tịch

Bà Trương Thị Diệu Thanh

Ủy viên

Bà Trịnh Bích Ngọc

Ủy viên

Ông Bùi Thanh Hiệp

Ủy viên

Bà Lê Hương Ly

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Minh Yến

Ủy viên

Ông Đăng Hồng Hải

Ủy viên

BAN CHẤP HÀNH KHỐI PHI NHÂN THỌ

Ông Lê Văn Thành

Phó Chủ tịch

Ông Đào Nam Hải

Ủy viên

Ông Trần Phan Việt Hải

Ủy viên

Ông Bùi Xuân Thu

Ủy viên

Ông Phạm Công Tứ

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Bích

Ủy viên