Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Làm sao khi không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn?

Nếu trong thời gian đang tham gia gói bảo hiểm, tôi có khó khăn về tài chính, không đủ tiền đóng tiếp thì gói bảo hiểm đang tham gia sẽ như thế nào?- Lê Anh Duy

Làm sao khi không thể đóng phí bảo hiểm đúng hạn?

Trả lời của Đại diện Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam

Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nghĩa là bạn đã trang bị một kế hoạch bảo vệ tài chính vững chắc, cùng với các giải pháp tích lũy và đầu tư để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống. Sản phẩm đảm bảo cho người mua dự phòng một khoản tiền đầu tư giáo dục cho con, chuẩn bị quá trình tích lũy dài hạn...

Do đó, khi đã sở hữu hợp đồng bảo hiểm, bạn nên tuân thủ các quy định về thời hạn đóng phí của doanh nghiệp bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi. Trường hợp gặp khó khăn không thể đóng phí, người tham gia sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày đến hạn.

Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "Kế hoạch Tài chính Trọn đời" của Chubb Life với phương thức đóng phí linh hoạt là giải pháp giúp khách hàng chủ động chọn mức phí đóng hợp đồng bảo hiểm, kể cả khi gặp khó khăn về tài chính trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Theo VnExpress