Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Điều lệ Hiệp hội
Điều lệ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Quyết định phê duyệt Điều lệ và nội dung Điều lệ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quý vị vui lòng xem tài liệu đính kèm.
Tài liệu đính kèm: