Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Hướng dẫn chế độ Hỗ trợ Nhân đạo BH Xe cơ giới
Phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo


Ngày 26/8/2009, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Trong đó Điều 6, Khoản II hướng dẫn cụ thể về phạm vi, đối tượng được hỗ trợ nhân đạo và các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ nhân đạo.


Điều 6. Chi hỗ trợ nhân đạo (Trích Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới)

 

1. Chi hỗ trợ nhân đạo là khoản chi của Quỹ nhằm hỗ trợ cho việc mai táng phí với mức 5 triệu đồng/người bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông trong các trường hợp sau:

 

a) Không xác định được xe cơ giới gây ra tai nạn;

 

b) Xe cơ giới tham gia Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới gây ra tai nạn nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường vì thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm.

 

Tổng chi hỗ trợ nhân đạo không được vượt quá 15% tổng số tiền đóng góp vào Quỹ hàng năm.

 

2. Hồ sơ giải quyết hỗ trợ nhân đạo giao cho Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo xây dựng mẫu hồ sơ, đảm bảo đơn giản thủ tục hành chính nhưng đúng quy định của Thông tư 103/2009/TT-BTC phòng chống gian lận, trục lợi bảo hiểm. Mẫu hồ sơ hỗ trợ nhân đạo do Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

 

3. Giải quyết hỗ trợ nhân đạo:

 

a) Phạm vi, đối tượng, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ nhân đạo được thông báo cho DNBH, Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt biết, đồng thời đăng tải trên website Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;

 

b) Văn phòng Quỹ bảo hiểm Xe cơ giới là nơi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chi hỗ trợ nhân đạo. Trường hợp không giải quyết phải thông báo ngay cho người gửi hồ sơ lý do từ chối.

 

Xem chi tiết tại tài liệu đính kèm!

 

Tài liệu đính kèm: