Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tuyên truyền, giáo dục về ATGT và Bảo hiểm BB TNDS chủ XCG
Họp tiểu ban tuyên truyền giáo dục Quỹ bảo hiểm xe cơ giới


Ngày 31/5/2010,  Tiểu ban tuyên truyền giáo dục - Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới tiến hành họp định kỳ 06 tháng đầu năm. Cuộc họp dánh giá công việc đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2010 đồng thời thống nhất kế hoạch tuyên truyền tiếp theo.


Trước khó khăn của việc Tuyên truyền bảng lớn tại cửa ngõ các thành phố lớn Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới tạm dừng hoạt động này để kinh phí chuyển sang sử dụng vào hoạt động tuyên truyền khác có hiệu quả hơn.

Nhất trí với dự thảo kế hoạch phối hợp tuyên truyền NĐ 103 trong thanh niên giữa Bộ Tài chính - Trung ương Đoàn TNCSHCM - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Tiểu ban đề nghị Quỹ Bảo hiểm Xe cơ giới bổ sung hoạt động này vào Kế hoạch sử dụng Quỹ xe cơ giới 2010.

Giao cho các thành viên trong tiểu ban thu thập các tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip liên quan đến NĐ 103, TT126, TTLT35, công tác giám định hiện trường, giải quyết tai nạn giao thông, bồi thường gửi về Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới làm tư liệu để biên tập vào các nội dung tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, tuyên truyền báo chí của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tập trung các hoạt động tuyên truyền vào các tháng an toàn giao thông tháng 8, tháng 9 (tháng an toàn giao thông) và giữa tháng 10/2010.

Tiểu ban sẽ nghiên cứu một số hoạt động tuyên truyền khác thông qua Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban an toàn giao thông các tỉnh, Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, truyền hình Việt Nam tạo sức mạnh tuyên truyền tổng thể trong tháng an toàn giao thông.

Tiểu ban kiến nghị Bộ Tài chính - Trung ương Đoàn TNCS HCM - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền để định hướng cho triển khai các kế hoạch tuyên truyền cụ thể từng thời kỳ và hàng năm./.


Hoàng Thị Yên