Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Họp sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm khối phi nhân thọ


Ngày 19/9/2018, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã tổ chức cuộc họp khối bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm để chuẩn bị cho công tác sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm.


Chủ trì cuộc họp Ông Doãn Thanh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm nhận định: Luật kinh doanh bảo hiểm sau hơn 8 năm triển khai đã phát sinh một số hạn chế nhất định, cần thay đổi để tạo cơ hội cho ngành bảo hiểm phát triển mạnh hơn nữa và theo xu hướng thế giới là giám sát trên cơ sở rủi ro. Bên cạnh đó, thực tế là hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm của khối bảo hiểm phi nhân thọ lãi chưa nhiều, trong 5 năm gần đây tăng trưởng chững lại, lãi chủ yếu dựa vào hoạt động đầu tư.

Các đại diện đến từ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã nêu ra một số khó khăn vướng mắc và hướng giải quyết như: việc có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc sử dụng dự phòng, ít quy định đặc thù cho tái bảo hiểm, cần bỏ những khái niệm có tính định tính, vấn đề về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, nghĩa vụ cung cấp thông tin, lỗi vô ý, vấn đề về gian lận bảo hiểm… Ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng cần đưa vào Luật nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm như nguyên tắc trung thực tuyệt đối, cần có quy định để mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm.

Hoàng Duy