Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Hội nghị đối thoại “Nhận diện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực thi quy định pháp luật về quyền sở hữu tài sản”


Ngày 21/9/2018 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN đã tổ chức hội nghị đối thoại “Nhận diện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực thi quy định pháp luật về quyền sở hữu tài sản”. Chủ trì hội nghị là Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN.


Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi về những bất cập, hạn chế từ các quy định về quyền sở hữu tài sản trong doanh nghiệp, đánh giá quy định pháp luật đất đai, nhà ở về xác lập, thực hiện và bảo đảm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. Bên cạnh những bất cập, nội dung cũng được quan tâm thảo luận sôi nổi là các biện pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tài sản dưới góc độ triển khai thi hành Bộ luật Dân sự về các quyền khác đối với tài sản. Ngoài ra còn 1 chủ đề về vai trò của chủ sỡ hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước cũng được quan tâm để tìm ra những bất cập, hạn chế và giải pháp hoàn thiện.

Hoàng Duy