Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Họp hội viên liên kết Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam


Ngày 03/8/2018, tại trụ sở Cơ quan Thường trực, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  đã tổ chức họp Hội nghị Hội viên liên kết Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2018.


Cuộc họp có nội dung Báo cáo sơ kết 6 tháng hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; Báo cáo tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018; Thông báo kết quả Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, chương  trình hoạt động được Hội nghị thông qua; Tiếp thu các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị giải pháp của các hội viên liên kết với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Bộ Tài chính và Cơ quan chức năng; Thảo luận các hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để hỗ trợ hội viên liên kết. 

Kết luận Hội nghị, Ông Ngô Trung Dũng – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhấn mạnh việc tạo sân chơi chung cho các hội viên liên kết, trong đó có việc tổ chức các cuộc hội thảo cho cả hội viên chính thức và hội viên liên kết có dịp cùng gặp gỡ, trao đổi lẫn nhau. Hoạt động này sẽ tạo những thuận lợi để hai khối hội viên Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng góp sức để thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển.

Hoàng Duy