Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Hội thảo "Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018"


Ngày 31/7/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo "Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018".


Ngày 31/7/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo "Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018".

Sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động cắt giảm điều kiện kinh doanh đã được các Bộ triển khai rất tích cực. Theo phân tích từ VCCI thì Bộ Công Thương được xem là cơ quan đi đầu trong hoạt động rà soát các điều kiện kinh doanh, bằng việc đưa ra phương án cắt giảm, đơn giản hóa 675 điều kiện, chiếm hơn 55% số điều kiện trong toàn ngành công thương.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, cần tăng cường cơ chế kiểm soát, bởi việc cắt giảm điều kiện nào, đơn giản hóa điều kiện nào đều dựa vào đánh giá của cơ quan chủ trì. Kể cả khi phương án được lấy ý kiến, việc tiếp thu hay không tiếp thu các ý kiến góp ý cũng dựa vào ý chí của cơ quan soạn thảo mà không có bất kì một cơ quan nào xem xét.

Hoàng Duy