Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Các Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018


Ngày 25/6/2018 và ngày 26/6/2018, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) đã tổ chức họp sơ kết công tác của Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ 6 tháng đầu năm 2018, xây dựng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, bao gồm: Ban Pháp lý; Ban Quản lý & đào tạo đại lý và Ban Tuyên truyền theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 02 địa điểm Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài Chính, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Hiệp hội và các DNBH Nhân thọ.


6 tháng cuối năm 2018 công tác trọng tâm của các ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ bao gồm: tiếp tục chủ động rà soát, tập hợp và đóng góp ý kiến góp ý cho việc sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy khác; thành lập nhóm công tác tiếp tục làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản phù hợp nhằm giải quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp trong bảo hiểm nhân thọ; thành lập nhóm làm việc để kiến nghị về các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc đăng ký hợp đồng mẫu; đồng thời đề xuất xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua kênh truyền thông chính thống về bảo hiểm nhân thọ

Các ban cũng có một số đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước như đề nghị công nhận cho đại lý phần kiến thức chung không phải đào tạo lại để tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp; đề nghị cơ quan quản lý nhà nước xem xét phê chuẩn cho các Doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng điều khoản về trách nhiệm kê khai thông tin trung thực, đầy đủ và chính xác của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm đúng theo bản chất của giao dịch bảo hiểm nhân thọ và quy định pháp luật hiện hành…

Trịnh Phương Giang