Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng


Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.


Thông tư mới ban hành sẽ thay thế Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 do căn cứ ban hành của Thông tư cũ đã thay đổi và cũng để phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay.

Dự thảo Thông tư đã được xin ý kiến để ngày một hoàn thiện và phù hợp hơn với thực tiễn kể từ tháng 6/2017. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư, trong đó một số ý kiến góp ý xây dựng từ phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã được tiếp thu như:  Có cơ chế thực hiện theo quy định riêng phù hợp với đặc thù của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Đối với chứng từ đối chiếu công nợ, trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu công nợ, văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát). Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các DNBH khi làm các hồ sơ đối chiếu công nợ với các khách hàng.

Hoàng Duy