Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin hoạt động khối Nhân thọ
Shinhan chi 150 triệu USD mua mảng tài chính tiêu dùng của Tập đoàn Prudential


Tập đoàn Prudential công bố bán 100% mảng tài chính tiêu dùng tại Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam (PVFC) cho Công ty thẻ Shinhan (Shinhan Card), một công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan của Hàn Quốc với giá ước tính 151 triệu USD.


Nic Nicandrou, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Prudential Châu Á cho biết PVFC là một doanh nghiệp có chất lượng cao nhưng không phải là chiến lược của Prudential. Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn và quan trọng đối với Prudential, nơi mà lĩnh vực tài chính có chất lượng và nhu cầu bảo hiểm nhân thọ tăng cao. Prudential và Shinhan cũng đã có thỏa thuận về bảo hiểm liên kết ngân hàng dài hạn mới ở Việt Nam và Indonesia.

Ông nói: "Là một phần của thương vụ này, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng nền tảng khu vực của mình thông qua mối liên kết ngân hàng bảo hiểm dài hạn mới với Shinhan ở cả Việt Nam và Indonesia để tiếp tục đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và bảo hiểm ngày càng tăng của người Châu Á".

PVFC được thành lập vào năm 2006 như là tổ chức tài chính phi ngân hàng nước ngoài đầu tiên được cấp giấy phép cho vay tiêu dùng ở Việt Nam. Tính đến thời gian này, PVFC là công ty tài chính tiêu dùng có dư nợ lớn thứ tư ở Việt Nam.

Prudential được biết đến là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Gia nhập Việt Nam từ năm 1995 với một văn phòng đại diện, Prudential chính thức đi vào hoạt động năm 1999. Bên cạnh lĩnh vực bảo hiểm, Prudential cũng hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Sau khi bán PVFC, Prudential vẫn hoạt động ở thị trường Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam), và hoạt động quản lý tài sản (Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments).

Theo Kinh tế & Tiêu dùng