Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin hoạt động khối Nhân thọ
Prudential chính thức áp dụng Biên nhận thu phí điện tử


Từ ngày 08/01/2018, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam bắt đầu triển khai Biên nhận thu phí điện tử thay cho biên nhận giấy khi Khách hàng nộp phí trực tiếp cho Tư vấn viên. 


Đây là chứng từ thu phí điện tử với chữ ký số bảo mật của Prudential đã được đăng ký hợp pháp. Xác nhận thu phí này hoàn toàn có đầy đủ giá trị pháp lý theo khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Khi thực hiện các giao dịch nộp phí, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP gửi đến số điện thoại đã thông báo khi nộp phí. Và sau khi hoàn tất giao dịch, khách hàng sẽ nhận được xác nhận thu phí qua tin nhắn và Biên nhận thu phí điện tử qua thư điện tử từ Prudential, Biên nhận này sẽ thay thế cho phiếu thu giấy trước đây.

Bên cạnh hình thức thu phí bằng tiền mặt qua Tư vấn viên, Quý khách vẫn có thể thanh toán bằng chuyển khoản, thẻ ngân hàng hoặc rất nhiều hình thức thu phí và điểm thu phí tiện lợi khác của Prudential. 

(NC)