Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin hoạt động khối Phi nhân thọ
2017: BIC lãi hợp nhất 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm


Ngày 18/01/2018, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018. Theo đó, kết thúc năm 2017, BIC đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng với lãi hợp nhất đạt 186 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm.


Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC cho biết: Tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC năm qua đạt 1.810 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.625 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 186 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 213 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 55% so với năm ngoái thông qua việc nhận cổ tức từ LVI chuyển về. Tỷ lệ bồi thường gốc năm 2017 ở mức 41,6%, thấp hơn 1,3% so với năm 2016 và thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Năm 2017, BIC cũng đã tiếp tục đẩy mạnh khai thác phân khúc bán lẻ và đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) với tốc độ tăng trưởng lên tới 60%.

Với những kết quả kinh doanh trên, năm 2017, BIC tiếp tục đạt được nhiều giải thưởng và bằng khen của các tổ chức như: Được A.M. Best duy trì định hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tổ chức phát hành bbb-; Lần thứ 2 liên tiếp đứng trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam; Lần thứ 4 liên tiếp được công nhận là 1 trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; Lần thứ 7 được bình chọn là 1 trong 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Năm 2018, BIC tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng gắn liền với hiệu quả, an toàn và bền vững, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: 2.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 16% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 8% so với năm 2017, đồng thời, phấn đấu có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

(NC)