Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi bố sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP


Ngày 07/11/2017, tại Bộ Tư pháp, Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ các Cục, Vụ thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và một số doanh nghiệp bảo hiểm.


Dự thảo mới dự kiến sẽ chỉ điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm mà không sửa các quy định về kinh doanh xổ số. Các hành vi được điều chỉnh xử phạt để phù hợp với các quy định mới tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP cũng như Điều 213 của Bộ luật Hình sự. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến trao đổi sao cho Nghị định khi đi vào thực tế vừa quy định rõ ràng, vừa có chế tài phù hợp.

Về cơ bản, các đối tượng chịu tác động là các doanh nghiệp bảo hiểm đều nhận thấy dự thảo Nghị định mà Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm đưa ra đã đáp ứng được các yêu cầu trên do trước vòng thẩm định, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm đã lấy ý kiến các bộ, ban, ngành, các đối tượng chịu tác động của Nghị định.

Hoàng Duy