Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Tiếp tục triển khai Dự án tuyên truyền chung trong bảo hiểm nhân thọ năm thứ 2


Ngày 26/10/2017, Ban quản lý dự án tuyên truyền tổ chức mở thầu công khai với sự chứng kiến của tất cả các đơn vị truyền thông nộp hồ sơ tham dự thầu.


Hội nghị Tổng giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ lần thứ 24 đã thống nhất triển khai chương trình tuyên truyền chung trong bảo hiểm nhân thọ năm thứ 2. Sau khi Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ký quyết định đầu tư dự án và giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho Ban Chấp hành khối nhân thọ, Ban quản lý dự án tuyên truyền năm thứ 2 được thành lập gồm đại diện của 9 DNBH là: Bảo Việt, Manulife, Prudential, AIA, Dai-ichi Life, Sun Life, Hanwha Life, Prevoir và Fubon. Yêu cầu mời thầu được gửi thông qua các DNBH nhân thọ để các DNBH giới thiệu các đơn vị truyền thông đã từng hợp tác với mình nhằm lựa chọn một đơn vị truyền thông đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Sau khi nghe các đơn vị truyền thông thuyết trình kế hoạch truyền thông “Bảo hiểm nhân thọ và cuộc sống”, Ban quản lý dự án tuyên truyền đã họp và thống nhất lựa chọn một đơn vị truyền thông  có phương án truyền thông được đánh giá cao nhất thực hiện dự án này là Công ty Cổ phần Truyền thông Mass Echo. Thời gian triển khai dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Phương Giang