Tiêu điểm tháng
 
Quan điểm của bạn về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới?
Rất cần thiết
Cần thiết
Không cần thiết
 
 
Các doanh nghiệp hội viên
VIDEO

Chặt chân, chặt tay để trục lợi bảo hiểm

(Nguồn VTV.vn)

Nâng cao nhận thức của người dân về các loại hình bảo hiểm

(Nguồn HTV9)

Phóng Sự

Giải pháp ngừa rủi ro cho tương lai

(Nguồn VOV1.VOV.VN)

 
 
Tin Hiệp hội
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức đào tạo các tính năng được nâng cấp và bổ sung cho hệ thống quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ


Ngày 18/10/2017, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam  (HHBHVN) đã tổ chức đào tạo các tính năng được nâng cấp và bổ sung cho hệ thống quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ (Hệ thống AVICAD).


Chủ trương nâng cấp chương trình cơ sở dữ liệu quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã được thống nhất tại Hội nghị Ban chấp hành kỳ I năm 2017.

Hệ thống AVICAD được nâng cấp thành hệ thống online vào năm 2012, sau 5 năm sử dụng, số lượng bản ghi đã tăng lên rất nhiều nên việc xem xét lại toàn bộ tính năng và thiết kế của hệ thống, xây dựng và hiệu chính tính năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được mục đích sử dụng của các doanh nghiệp bảo hiểm là cần thiết.

Tại buổi đào tạo, các học viên đã được Công ty CP Giải pháp công nghệ SAVIS Việt Nam (là công ty xây dựng hệ thống AVICAD) đã phổ biến các nội dung liên quan đến tổng quan của hệ thống, các quy tắc, chức năng của hệ thống sau khi được nâng cấp và trình diễn phần mềm. Ngày 30/10/2017, hệ thống AVICAD nâng cấp chính thức được sử dụng.

Trịnh Giang